۲۸ مهر ۱۳۹۳

آیا مسلمانان تروریست اند؟

مسلمانها تروریست نیستند چون اسلام دین رأفت و گذشت است در بیشتر جاها که قیام های مسلحانه وجود دارد اگر به پیش زمینه این قیام ها دقت شود خواهیم دید که ظلم و تعدی و خشونت حکومتگران باعث گردیده تا عده ای به قیام مسلحانه روآورند، این رژیم های منافق پیشه مسلمان نما همچون رژیم ولایت فقیه و رژیم دست نشانده آن در عراق بودند که منطقه را دچار آشوب کردند و هزاران سنی بی گناه را به بهانه های مختلف کشتند و مساجد را ویران کردند و از رژیم جنایتکار اسد پشتیبانی کردند تا بیش از دویست هزار نفر را قتل عام کند.
این همه کشت و کشتار و تجاوز که توسط این رژیم ها اتفاق افتاده اگر جنایت نیست پس چیست؟
اگراین رژیم ها(رژیم ولایت فقیه، رژیم کنونی عراق و رژیم اسد) تروریست نیستند و تروریسم را ترویج نمی دهند چون تحت نام یک حکومت جنایت می کنند و نام شیعه را با خود یدک می کشند پس مشکل جامعه جهانی کفر با تروریست نیست و این فقط یک بهانه است چون این هر سه کشور جنایت پیشه و مروج ترور و وحشت با کفر همنوا گردیده است لذا مشکل با اهل سنت است و گویا همه به این نتیجه رسیده اند که باید سنی ها از بین بروند تا زمینه جولان دادن رژیم ولایت فقیه بیشتر از پیش فراهم گردد و تاریخ صفویها که اروپا را از دست عثمانیها نجات دادند این بار توسط خلف آنها رژیم ولایت فقیه تکرار گردد.

اخلاق انسان مؤمن

میان ایمان و اخلاق پیوند ناگسستنی برقرار است و نشانه و نمود کمال ایمان مؤمن اخلاق والا و نیکوی اوست چنانچه پیامبراکرم صلی الله علیه وسلم اخلاق خوب را از کمال ایمان دانسته و فرموده اند:
" اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خُلُقا"(رواه الترمذی)
کاملترین انسانهای با ایمان آنانی اند که اخلاق نیکوتری دارند.
البته باید توجه کرد که این اخلاق نیکو باید در کردارهای ظاهری انسان مؤمن جلوه یابد نه اینکه خودش را با اخلاق معرفی کند و دم از اخلاق نیکو بزند ولی در عمل لعان و بد زبان و بد اخلاق ترین انسانها باشد.
معروف است که واعظی بر روی منبر دم از اخلاق نیکو و تواضع و گذشت میزد و مردم را بدان فرا می خواند، بعد از ختم وعظ و اندرز در بیرون مسجد در میان ازدحام جمعیت، جناب واعظ با غرور و خودخواهی و با لباس اتو شده از کنار فقیری گذشت، فقیر ندانسته لباس واعظ رامقداری گل آلود ساخت، واعظ با فحش و ناسزاگویی به جان فقیر بدبخت افتاد و او را یک کتک مفصلی زد..! مردم که با ناباوری این صحنه را مشاهده می کردند، واعظ را از بیچاره فقیر دور ساختند و بیاد این آیه مبارکه افتادند که خداوند متعال فرموده است:(..یاایهاالذین آمنوا لم تقولون مالاتفعلون) ای مؤمنان! چراچیزی می گویید که خود شما بدان عمل نمی کنید؟
شاید این تضادها در گفتار و در عمل را شما هم از خیلی ها دیده باشید و بدین خاطراست که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بنابه روایت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرموده است:
" لیس المؤمنُ بطَعّانٍ و لا لَعّانٍ ولا فاحشٍ ولا بَذِیّ" انسان مؤمن نه طعنه زننده است ونه بد گوی و نفرین کننده ونه فحش دهنده و نه هم  بد زبان است.

غدیر بهانه ای برای عقده گشایی

روافض که از اساس با اسلام و مسلمانان مسئله دارند از واقعه غدیر که بر تحکیم وحدت و دوستی میان صحابه رضی الله عنهم اشاره دارد، برای تفرقه افکنی و اتهام زنی به اصحاب پاک رسول خدا استفاده می کنند و بنام حمایت از حضرت علی که در واقع آنحضرت نیازی به حمایت از این قشر بی باورندارد، همنشینان و هم فکران حضرت علی رضی الله عنه را مورد هدف قرار می دهند و از این طریق عقده گشایی می کنند.

خداوند مولانا را از شر دشمنان و چاپلوسان حفظ کند

بسیاری از علما و جوانان اهل سنت ایران با بهانه های مختلف و بدون هیچ گونه جرمی در بیدادگاه های رژیم ولایت فقیه شنکجه و اعدام گردیده اند و روند اعدام ها کما فی السابق ادامه دارد، با حسن ظنی که به جناب مولانا داریم معتقدیم که ایشان نامه های زیادی برای لغواعدام ها به خامنه ای هم نوشته اند اما نه تنها همه آن نامه ها بی پاسخ مانده بلکه بر اعدام ها و شکنجه ها و ضرب و شتم ها هم افزوده شده است و از هیچ کشوری و یا سازمان های حقوق بشر، به صورت عملی عکس العملی در برابر این همه جنایت رژیم ولایت فقیه نسبت به اهل سنت ایران تا به حال دیده نشده است.
با شناختی که از مولانا داریم بر این باوریم که ایشان این نامه را از روی رحم و شفقت برای ملک عبدالله نوشته اند ولی چه شده است که اعدام شیخ نمر باعث از میان رفتن اخوت اسلامی می شود و غوغا و بلوا به پا می گردد و جهان اسلام دچارآشوب خواهد گشت اما این همه علمای بر حق اهل سنت ایران توسط رژیم ولایت فقیه اعدام و ترور گردیدند آشوبی بپا نشد که هیچ بلکه مراسمی هم برای آنها گرفته نشد و اجازه مراسم هم داده نشد و از هیچ منبری هم مظلومیت آنها وانمود نگردید و اخوت اسلامی از میان نرفت و همچنان پابرجاست؟! آیا بای شیخ نمر "تجر" و بای علمای اهل سنت "لاتجر"؟! و یا به خاطر این است که او پشتیبانی چون خامنه ای دارد و علمای اهل سنت جز خداکسی را ندارند؟
مگر نه این است که شیخ نمر نماینده خامنه ای
در منطقه و از پشتیبانی عملی رژیم رافضی ولایت فقیه برخوردار است و این همه سر و صدا را این رژیم به راه انداخته است و از شیخ نمرمی خواهد خمینی عرب بسازد تا زیر چتر او و با پشتیبانی مادی و تسلیحاتی رژیم ایران همه روافض را به قیام علیه اهل سنت وا دارد پس اعدام او یقینا خشم خامنه ای را در پی خواهد داشت ولی به اخوت اسلامی لطمه ای وارد نخواهد شد چون با فساد پیشگی های رژیم ولایت فقیه در سطح منطقه اخوتی عملا وجود ندارد که ما نگران از بین رفتن آن باشیم و این را همه ما تجربه کرده ایم.

حکومت بر رروی ویرانه ها!

چنگیز مغول از کشت و کشتارهای مردم، برای خودش کله منارها می ساخت، اما رژیم ددمنش بشار با پشتیبانی رژیم رافضی ولایت فقیه از کله منارها هم گذشته و بر روی بیش از دویست هزار اجساد متلاشی شده و ویرانه های به جای مانده از بمبارانها، حکومت می کند!
این رژیم ددمنش با پشتیبانی رژیم جنایتکار و فساد پیشه ولایت فقیه از کشور زیبای سوریه ویرانه ای بر جای گذشته است و حاضر است همه مردمان سوریه را قتل عام کند اما دست از قدرت بر ندارد چون پشتیبانی به مراتب جنایتکارتراز خودش دارد و همه روزه به بشار تلقین می گردد که حکومت تو یک حکومت مردمی است همچون حکومت ولایت فقیه پس چهارنعل بتاز تا کسی باقی نماند ..

نجات دهنده ها و هلاک کننده ها

گاهی ما آنقدر در خود غوطه ور و گرفتار کارهای دنیوی می گردیم که متوجه خود و آینده خویش نمی باشیم و زمانی که کار از کار گذشته به خود می آییم و متوجه درماندگی خویش می شویم و این موضوع هم در زندگی دنیا و هم در زندگی آخرت هر دو صدق می کند.
دین اسلام که یک دین کامل و فراگیر است و سعادت و نیک بختی دنیا و آخرت را در بر دارد هشدارهای لازم را به ما داده است و راه و روش زندگی هدف مند و با معنا را به ما آموخته و راه درست را از نادرست روشن ساخته و آنچه را که باعث نجات ازعذاب آخرت و یاهلاکت و تباهی است برای ما از زبان قرآن و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بیان نموده است .
از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند:
" ثلاث مُنجِیات وثلاث مُهلِکات فاما المنجیات فتقوی الله فی السِرّوالعَلانیة والقول بالحق فی الرِّضا والسَّخَط والقصد فی الغِنا والفقر واما المهلکات فهَویً مُتّبَع وشُحّ مُطاع واعجاب المَرء بنفسه وهی اشدُّهُنّ "
سه چیزاند که آدمی را ازعذاب نجات می دهند و سه چیزاند که هلاک می کنند.
سه نجات دهنده عبارتند از:
1 - خوف و ترس از خدا در خفا و در عیان یعنی در هر حالت از خدا به ترسد و ظاهر و باطن او یکی باشد.
2- بیان حق در شادی و در ناراحتی یعنی همیشه پای بند به حق باشد و حق گویی را پیشه خود سازد خواه کسی خشنود شود یا ناخشنود.
3- میانه روی در حال رفاه و تنگدستی.
و سه چیزهلاک کننده عبارتند از:
1- هوا وهوسی که از آن پیروی شود.
2- بخلی که از آن اطاعت و پیروی شود یعنی مطابق خواست آن عمل شود.
3- خودپسندی و خود بینی و این از همه آنها خطرناکتر است.

كمك به محرومان ونيازمندان

بی نوایان و نیازمندان هم حق زندگی و شادی و آرامش دارند، حق احترام وعزت دارند، دوست دارند تا لباس نو و کفش نو بپوشند، دوست دارند تا فرزندانشان با شکمی سیر و با آرامش خاطر و بدور از دغدغه بر بستری نرم و لطیف بخوابند، دوست دارند تا فرزندانشان به جای کارهای سخت و طاقت فرسا به خاطر بدست آوردن لقمه نانی، به تحصیل ادامه دهند، دوست دارند تا لبخند شادی را بر چهره معصوم و غمناك فرزندان دلبندشان مشاهده کنند، دوست ندارند پاهای ترکیده و ضجه و آه و حسرت آنان را برای تکه نانی ببینند.
اینها هم همانند من و تو آدمند، انسانند، امید و آرزو دارند، وای ازروزی که گرفتار دست ظالم و ستمگری گردند که در آن صورت امیدی جز خدا ندارند پس قابل رحم و شفقتند لذا سعی کن به خواسته های این قشر محروم گوش فرا دهی و نیاز نیازمندی را برآورده سازی و پا برهنه ای را لباس و کفش بپوشانی، یقینا با این کار از احساس و آرامش ویژه ای برخوردارخواهی گشت و پاداش آن را در هر دو جهان خواهی دید.
از حضرت ابوسعید رضی الله عنه روایت است که رسول خداصلی الله علیه وسلم فرمودند:
" أیُّمامُسلم کسا مسلما ثوباعلی عُریً کساه الله من خُضر الجنة و أیما مسلم أطعم مسلما علی جُوع أطعمه الله من ثِمارالجنة و أیما مسلم سقا مسلماعلی ظمأٍ سقاه الله من الرحیق المختوم." (ابوداود وترمذی)
هر مسلمانی که مسلمان عریان و برهنه ای را لباس بپوشاند خداوند از لباسهای سبز بهشت به او عطا می کند و هر مسلمانی که مسلمان گرسنه ای را طعام به خوراند و به او خوراک و غذا دهد خداوند از خوراکیها و میوه های بهشت به او می خوراند و هر مسلمانی که به مسلمان تشنه ای آب بنوشاند خداوند به او از شراب زلال و خالصی که دست نخورده و سربسته است می نوشاند.

همه ایرانی هستیم ولی حق گرفتنی است و دادنی نیست

بلوچ، کرد، لر، ترکمن، عرب، فارس، ترک وو..، همه ایرانی هستیم و باید هم از حق شهروندی برخوردار باشیم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داشته باشیم، حق اظهارعقیده و بیان داشته باشیم و.. لیکن رژیم مستبد ولایت فقیه ما را از حقوق مسلم ما محروم کرده و باتوم، شکنجه، اهانت، تبعیض، زندان و اعدام را نصیب ما ساخته است، ددمنشان رژیم از بی خبری و بی توجهی ما سوء استفاده کرده و هر روزه با بهانه های مختلف بر شکنجه و اهانت ها و قتل و کشتارها می افزایند و حتی برای این قتل و غارت ها تشویق هم می شوند بنابر این گویا با صدای رسا می گویند: تو چون سنی و بلوچ و.. هستی و در دایره تنظیم شده ولایت فقیه قرار نگرفته ای پس هیچ حقی هم نداری و حتی ما می توانیم هرگاه که بخواهیم زندگی را از تو بگیریم و هر طور که بخواهیم با تو و امثال تو رفتارمی کنیم چون هیچ ممانعتی برای رفتار ما وجود ندارد.
از عملکرد این رژیم رافضی ددمنش بخوبی پیداست که هیچ ارزش و حقی برای ما قایل نیست و حق شهروندی را هرگز دو دستی تقدیم ما نخواهدکرد پس حق گرفتنی است و باید برای آن قیام کرد.

دست بوسان دیروز جنایتکاران امروز!

بادخزان نکبت ایام روزگار    برباغ وبوستان رژیم روافض نیزبگذرد

اهل سنت با همت

اهل سنت ایران یقینا از دراویش گنابادی که به حمایت از زندانیان خود برخواسته اند، بیشترو باهمت ترند پس نباید بیش از این تن به ذلت و خواری داده و اجازه دهند تا عمال رژیم هر جنایتی که خواسته باشند انجام دهند و با اهل سنت همچون رفتار یهودیها با فلسطینی ها را داشته باشند هرچند در موارد زیادی دیده شده که چکمه پوشان رژیم ولایت فقیه به مراتب رفتاری بدتر ازاشغالگران اسراییلی داشته اند.

دعا بدون نتیجه نیست


ازدعاکردن به هرحال نتیجه می گیرید پس مأیوس وناامید نشوید وهمیشه دعاکنید
درهرپست ومقام وموقعیت اجتماعی که قراردارید، بی نیازازدعا نیستید به هرمقدارثروت ودارایی هم که داشته باشید بازهم محتاج ونیازمندخداوندید پس هیچ وقت دست ازدعا برندارید چون خداوند دست دعاکننده راخالی برنمی گرداند.
ازابوسعید خدری رضی الله عنه روایت است که رسول خداصلی الله علیه وسلم فرمودند:
" ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث : إما أن يعجل له دعوته ، وإما أن يدخرها له في الآخرة ، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها " قالوا : إذا نكثر ، قال : " الله أكثر " ( رواه أحمد ) .
هربنده مؤمنی دعایی کند که درآن گناهی وقطع رحمی یعنی قطع رابطه باخویشاوندان نباشد، خداوند متعال درعوض دعای او، یکی ازاین سه چیزرا حتما به اوخواهد داد:
یا آنچه راطلب کرده به اومیدهد ویا دعای اوبرایش ذخیره واندوخته ی آخرت میشود ویا بلا ومصیبتی که قراربوده براو فرودآید براثردعا آن بلا ازاوبازداشته ودورمی شود.
صحابه رضی الله عنهم عرض کردند: وقتی که هردعا حتما قبول می شود ویکی ازاین سه چیزبه دعاکننده می رسد پس مابسیاردعامی کنیم.
رسول خداصلی الله علیه وسلم فرمودند: نزدخداوند بیش ازاین وجود دارد.

محاصره جهادگرایان

در واقع مسلمانان جهاد گرای فلسطین را در غزه جای داده و آنهارا محاصره کرده اند تا هر از چندگاهی آنهارا قتل عام نمایند البته یکی در لباس دوستی همانند رژیم ولایت فقیه از مسلمانان فلسطینی به عنوان اهرم فشار بر اروپا وآمریکا و کشورهای مسلمان به خصوص خاورمیانه، استفاده می کند و برای نابودی آنها تلاش می کند و هرگاه مصلحت رژیمش ایجاب کرد جنگی را راه می اندازد تا به اهدافش درسطح منطقه دست یابد واسراییل هم که دشمن قسم خورده فلسطینیان است دنبال بهانه است تاخانه ها و بیمارستان ها و حتی مدارس را بر سر زنان و کودکان بی گناه فلسطینی خراب نماید و زنده ها را آواره و بی پناه سازد، بنابر این یهود وتفاله های آن یعنی رژیم ولایت فقیه هر دو یک هدف را دنبال می کنند و خواسته هایشان یکی است ولی یکی درلباس میش مسلمانان فلسطینی را می درد و اشک تمساح بر جنازه های آنها می ریزد و به خاطر خودنمایی برای زنده ها پوفک می فرستد و دیگری در لباس گرگ و با خوی گرگی آنهاراتکه پاره می کند.

۳ شهریور ۱۳۹۳

عراق ایران نیست


رژیم ولایت فقیه فکرمی کرد عراق هم همانند ایران است که اگرسنی ها به حاشیه رانده شوند وهمه روزه برچوبه دارآویخته و یا راهی زندان و شکنجه گاه ها گردند هیچ حرکتی از خود نشان نخواهند داد و کسی بداد آنان نخواهد رسید و جیره خواران و دست پروردگان این رژیم خواهند توانست به آسانی اهل سنت عراق را قلع و قمع کنند و سیاست های شوم و تفرقه افکنانه رژیم ولایت فقیه را در آنجا هم پیاده کنند۔
هرچند هشت سال انواع واقسام ظلم ها بر سنی های عراق روا داشته شد و خواسته های بر حق آنان نادیده گرفته شد و به جای رسیدگی به خواسته هایشان نوری المالکی به پشتیبانی رژیم ولایت فقیه سنی ها را تهدید می کرد اما سرانجام سنی های عراق خودشان را سازماندهی کردند و با تمام قوا در پی احقاق حقوق ازدست رفته ی خود برآمدند و موفق به کنار زدن نوری المالکی (این جرثومه فساد کسی که عراق رابه این وضع درآورده است) شدند و رژیم ولایت فقیه هم ناچار دست از حمایت مالکی کشید و متوجه شد که جنگ مذهبی که خود درعراق راه انداخته است سرانجام آن به ضرر شیعه های 
عراق و منطقه خواهد بود لذا در حال حاضر ایران و آمریکا دست نیاز به سوی سنی های عراق دراز کرده اند تا آنان دست از حمایت داعش بردارند و از این طریق جلوی پیشروی داعش گرفته شود.

۲۲ مرداد ۱۳۹۳

ترفند رژیم ولایت فقیه

رژیم ولایت فقیه که عامل تفرقه و فتنه میان مسلمانان بوده وهست و دربسیاری از کشورها به فتنه افکنی و جنگ های شدید مذهبی به خصوص سوریه و عراق و لبنان مشغول است، اکنون برای تثبیت موقعیت خود صلاح را در آن می بیند تا خودش را وحدت خواه جلوه دهد و گناه این همه هتاکی و حرمت شکنی و اهانت به مقدسات مذهبی اهل سنت را به عده ای موهوم و شبکه های داخلی آنها نسبت دهد و اقدام به جمع آوری این شبکه ها توسط اطلاعات رژیم می نماید که این اقدام ریاکارانه رژیم ولایت فقیه عده ای را به تحسین واداشته است ! افسوس است برای آن دسته ازعزیزانی که خود همه روزه شاهد این همه ظلم و ستم و هتاکی ها از جانب نظام و وزارت اطلاعات آن هستند، این وزارت منفور را مورد تحسین قرارمی دهند که شبکه های تفرقه افکن را جمع آوری کرده است! جالب است مگر تا به حال این وزارت خانه و ولی خودکامه فقیه بعد از این همه سال ها از این اقدامات تفرقه افکنانه مشتی تفرقه افکن بی اطلاع بوده اند و حالا پی برده اند که این شبکه ها در داخل فعالیت تفرقه افکنانه دارند!؟
درحقیقت ماهیت این نظام تفرقه و فتنه افکنی میان مسلمانان است و برهمین بنا نهاده شده است پس اگر واقعا نظام ولایت فقیه به این اشتباه خودش پی برده است باید از بیت رهبری شروع کند و نه از شبکه ها و شیخ های رافضی روضه خوانی که خود نظام ولایت فقیه آنهارا تغذیه می کند
.

۱۹ مرداد ۱۳۹۳

بره و گرگ درنده!

رژیم ولایت فقیه همه روزه به بهانه های واهی تعدادی از جوانان و فرهیختگان علم و دانش ما را از بین می برد و بدار می آویزد مثال اهل سنت ایران و سردمداران رژیم ولایت فقیه همانند بره وگرگ است: 
روزی بره ای برای آب نوشیدن به رودخانه ای رفت که آنجا متعلق به خودش بود، بره باکمال ناباوری گرگ درنده وغاصبی را دید که در وسط رودخانه ایستاده و به آلوده کردن آب زلال مشغول است بره با ترس و لرز و در جهت مسیر آب مشغول نوشیدن گردید که ناگهان گرگ فریاد زد آهای غریبه! چرا آب را آلوده می سازی؟! بره باکمال احترام گفت: قربان من آب را آلوده نمی سازم بلکه با اجازه شما و بدون آنکه دست و پایم به آب اصابت نمایند فقط آب می نوشم گرگ مجددا فریاد زد چگونه آب را آلوده نمی سازی حال آنکه در کنار رودخانه قرار گرفته ای؟ بره گفت: قربان! شما در بلندای رودخانه و در وسط آن قرارگرفته اید و آب درست از وسط پاهای مبارک شما به سوی من جریان دارد پس چگونه من می توانم آب را آلوده سازم! گرگ نعره ای کشید و گفت بس کن دیگه حرف نزن و اگر من این بهانه ها را نیاورم چگونه می توانم تو وامثال تو را به خورم و بدین طریق سر از تن بره بی چاره جدا کرد و در کمین بره ای دیگرنشست.

محاصره جهادگرایان غزه

در واقع مسلمانان جهاد گرای فلسطین را درغزه جای داده و آنهارا محاصره کرده اند تا هر ازچند گاهی آنهارا قتل عام نمایند البته یکی در لباس دوستی همانند رژیم ولایت فقیه از مسلمانان فلسطینی به عنوان اهرم فشار بر اروپا و آمریکا و کشورهای مسلمان به خصوص خاورمیانه، استفاده می کند و برای نابودی آنها تلاش می کند و هرگاه مصلحت رژیمش ایجاب کرد جنگی را راه می اندازد تا به اهدافش در سطح منطقه دست یابد و اسراییل هم که دشمن قسم خورده فلسطینیان است دنبال بهانه است تا خانه ها و بیمارستان ها و حتی مدارس را بر سر زنان و کودکان بی گناه فلسطینی خراب نماید و زنده ها را آواره و بی پناه سازد، بنابر این یهود و تفاله های آن یعنی رژیم ولایت فقیه هر دو یک هدف را دنبال می کنند و خواسته هایشان یکی است ولی یکی در لباس میش، مسلمانان فلسطینی را می درد و اشک تمساح بر جنازه های آنها می ریزد و به خاطر خودنمایی برای زنده ها پوفک می فرستد و دیگری در لباس گرگ و با خوی گرگی آنهارا تکه پاره می کند.

داعش؟

اینکه داعش برخواسته از متن جامعه ستمدیده و دربند سوریه وعراق است و خشونتهای سازمان یافته موجود در این دو کشور آنان را وادار به این همه خشونت کرده است و یا اینکه این گروه ساخته و پرداخته دستگاه های اطلاعاتی بشار اسد، خامنه ای، موساد، آمریکا و غیره برای بد نام کردن اسلام و جهادگرایان آزادی خواه است، بحثی است که حقیقت آن روشن نیست و به نظرم کسانی که از نزدیک شاهد درگیریهای موجود در سوریه هستند بهتر می توانند به آن به پردازند و حقیقت امر را از پس پرده ابهام در آورند ولی آنچه مسلم و روشن است این است که:
درگیریها و اختلافات داعش با جهادگرایان و ارتش آزادی بخش سوریه باعث شد تا مناطق زیادی که وجب به وجب آن با خون شهدا و کودکان معصوم رنگین شده و از ستم و جور ددمنشان اسد و حزب اللهی های خالکوبی شده مزدور و لوای ابوالفضل و سپاه قدس آزادگر دیده بود، مجددا بدست اسد و هم پیاله های آن افتاد و رژیم بشار اسد نفس تازه ای کشید و روحیه گرفت
دوم: اینکه رژیم ولایت فقیه از همان اوان قیام مردمی در سوریه در پی آن بود تا علاوه بر کمک های تسلیحات و انسانی برای رژیم اسد از طریق هوایی، یک تونل زمینی نیز ایجاد کند تا با هزینه کمتری بیشترین کمک ها را به رژیم جور پیشه اسد کرده باشد و حرکت داعش در عراق زمینه آن را برای رژیم ولایت فقیه فراهم ساخت تا به اختلافات فرقه ای و سنی کشی درعراق و سوریه بیشتر دامن زند
سوم: اینکه برخی از مسلمانان با برداشتی سطحی از قرآن و سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم تنها خودشان را مسلمان و جهادگرا می پندارند و بس که در گذشته خوارج همین ایده و مرام را داشتند و در حال حاضر هم رفتار برخی از مسلمانانی که نام جهاد را با خود یدک می کشند در حقیقت تقلدیدی است از رفتار و مرام خوارج، بنابر این، داعش اگرساخته و پرداخته دستگاه های ااطلاعاتی دشمن به خصوص رژیم ولایت فقیه که به خون مسلمانان سنی مذهب تشنه اند، نیست و اگر هم از ایده و مرام خوارج پیروی نمی کند برای آن بهتر این بود که به جای کشتار از عفو و گذشت استفاده میکرد که بهترین الگوی آن رفتار رسول خدا در فتح مکه و سلطان صلاح الدین ایوبی در فتح بیت المقدس است و با این کار به طور یقین همراهی و دل مردم را بیشتر بدست می آورد و بهانه ای بدست دشمنان اهل سنت به خصوص رژیم رافضی ولایت فقیه نمی داد.
چهارم: اینکه احتمال زیاد می رود که داعش بنابریک برنامه از پیش طرح شده در دشت های عراق زمین گیر شود و توسط نیروهای مزدور مالکی و رژیم ولایت فقیه و موشک ها و هواپیماهای آمریکا سرکوب و مردم بی دفاع اهل سنت عراق البته با هماهنگی و همدستی جامعه جهانی که داعش زمینه آن را فراهم ساخته است، قتل عام گردند.
پنجم: اینکه جهاد مسلحانه شیعی علیه داعش به جای همبستگی ملی که توسط آیت الله سیستانی اعلام گردید در ظاهر امر به نفع رژیم مزدورمالکی و بنابه خواسته رژیم رافضی ولایت فقیه است ولی در دراز مدت همزیستی مسالمت آمیزشیعه و سنی را از میان خواهد برد و بر آتش اختلافات فرقه ای که شروع کننده و زمینه ساز آن رژیم ولایت فقیه و رژیم مزدور مالکی است خواهد افزود و شیعیان کشورهای خلیج به خصوص شیعیان عربستان سعودی بیشترین ضرر را از این اعلان جهاد خواهند دید.

۱۸ مرداد ۱۳۹۳

اعدام جوانان اهل سنت به جرم سنی بودن وتبلیغات مذهبی!

رژیم ولایت فقیه که درسال های اول انقلاب ماسک وحدت وعدم تبعیض میان شیعه و سنی را بر چهره کریه خود داشت و بوق و کرنای وحدت خواهی و اخوت اسلامی آن جهان را کر کرده بود بعد از خاتمه جنگ فرسایشی ایران و عراق، دعوت به رافضی گری شکل محسوسی به خود گرفته و پس از تخریب مسجد جامع شیخ فیض مشهد و شهید ساختن نماز گزاران بی دفاع مسجد جامع زاهدان، تضادها  حقد وکینه سردمداران رژیم رافضی ولایت فقیه نسبت به اهل سنت علنی و برملا گردید هر چند کسانی هم در این رژیم سعی داشتند تا برنامه 50ساله شیعه سازی درهمان ماسک تقیه باقی به ماند و برملا نگردد اما خامنه ای و دار و دسته کینه توز آن به این نتیجه رسیده بودند که دوران تقیه به سر آمده و دعوت به رافضی گری باید شکل علنی به خود بگیرد و روند سنی کشی البته با ترفند های مختلف باید سریعتر انجام گیرد اگرقبلا رژیم صفوی منش ولایت فقیه، علما و جوانان سنی را با اتهام های از پیش تعیین شده از قبیل وهابی، اشرار، قاچاقچی وغیره اعدام می کرد تا در ظاهر چهره وحدت خواهی و احترام به حقوق اقلیت ها را حفظ نماید، حال از تشتت و پراکندگی جهان اسلام که آن هم در واقع دسیسه خود این رژیم است، سوء استفاده نموده و تجربه شیطانی چندین ساله خویش را به کار گرفته و با هماهنگی و هم فکری جهان کفر، علما و جوانان فرهیخته اهل سنت را به دور از هر دغدغه ای و به طور علنی و به نام تبلیغات مذهبی و سنی گری اعدام می نماید تا به زعم واهی خویش روند رافضی گری را تسریع بخشد وایران را یک پارچه رافضی سازد اما کور خوانده است چون حنای روافض با عملکرد زننده سردمداران این رژیم رنگ باخته است و بسیاری از جوانان شیعه از دروغگویی های شیخ های روافض به تنگ آمده و حتی از اسلام هم روی گردان شده اند تا چه رسد به اینکه به عقاید انحرافی این بی باوران ایمان داشته باشند و علاوه برآن این اعدام های بی رویه یقینا نتیجه دلخواه ددمنشان رژیم را بدنبال نداشته و نخواهد داشت بلکه برعکس قطره های خون ریخته شده اهل سنت باعث بیداری و آگاهی قشرعظیمی از اهل سنت سراسر جهان اسلام گردیده و تنفر و انزجار از رژیم ولایت فقیه را بدنبال داشته ودارد. ( ومکروا و مکرالله والله خیرالماکرین)

رافضیان جنایتکار

رافضی ها در طول تاریخ از قرامطه گرفته تا رژیم ولایت فقیه جنایت آفریده اند و مردمان بی دفاع را در خون غوطه ور ساخته و برای توجیه جنایات خود به ترفندها و حیله هایی متوسل شده اند و آن را به خورد مردمان نا آگاه داده اند.
جای تعجب نیست که این جنایت کاران بنابه فتوای آیات آفات خود به ویژه خامنه ای امروزه در سوریه جنایت هایی را مرتکب می شوند که حتی کافرها هم از آن گریز دارند چون سرشت و طینتشان با جنایت عجین شده است و حیات شومشان را در آدم کشی و جنایت می بینند، ولی تعجب از این است که چگونه هنوز عده ای گول دروغها و ریاکاری های این قشر بی باور را می خورند و این گروهک ضاله را حامی اسلام و فلسطین و قدس می پندارند! البته می توان گفت کسانی که سر در آخور این قشر بی دین دارند جنایت را خدمت می بینند و خونهای ریخته شده مظلومین از نظرآنها جامهای شرابی است که از این رژیم به ارمغان آورده شده و افتخار رژیم وحامیان آن است.

۲۷ فروردین ۱۳۹۳

دروغگو تر ودغلکارتر از احمدی نژاد

شاید هنوز باورتان نشه که روحانی کسی که بیشترین آراء را از اهل سنت بدست آورده است در دوران کوتاه ریاست جمهوری شوم خودش تابه حال اگر نسبت به دوران طولانی خونبار دیگران مقایسه شود، بیشترین ضربه را به اهل سنت زده است.

این به اصطلاح "دولت تدبیر وامید" که در واقع و در عمل دولت تخریب و جنایت و تبدیل هویت است در حقیقت دغلکارتر وجنایت کارتر از دولت احمدی نژاد است این آقا با کمال بی حیایی در طی سفر خود به بلوچستان در میان مردمانی که تبعیض را همه روزه لمس و شاهد آن هستند و از این همه جور و جفا رنج می برند می گوید:" در ایران ما شهروند درجه دو نداریم"؟!
اهل سنت که عملا و به طورآشکار به حاشیه رانده شده اند و هیچگونه اختیاری در تعیین سرنوشت خودشان ندارند و حق کاندید شدن در پست های کلیدی را به صورت قانونی ندارند و از به دست آوردن پست های مادون هم عملا محروم هستند بنابراین اگر شهروند درجه دو و.. نیستند پس چی هستند؟
ما اهل سنت چون به اسلام و قرآن و دین و به مقدسات باور کامل داریم وقتی که کسی دم از اسلام و قرآن و عدالت و مساوات می زند فکر می کنیم راست می گوید و زود گول می خوریم، مشکل در این است که ما در طی این همه سال ها که از ناحیه رژیم ولایت فقیه عملا بر ما جفا رفته است، همه عملکردها ی سردمداران رژیم جور و جفای ولایت فقیه را نادیده گرفته و می گیریم و به امید نفس کشیدن و بهترشدن فریب وعده های توخالی و دروغین بی باورانی مثل روحانی را خورده ومی خوریم غافل از آنکه کلیت نظام ولایت فقیه برای شهروند سنی حقی قایل نیست و تنها بنابه مصلحت نظام مهره ها و کلاه ها عوض می شوند و رنگ دلخواه نظام به صورت سازمان یافته به خود می گیرند و وعده های دروغینی مصلحتا برای کشاندن مردم به پای صندوق های رأی، می دهند و بس. 
واین دور ادامه دارد هر چند شگردها و رنگها تغییرخواهد یافت و تنها چیزی که یقینا در این نظام تغییر نخواهدکرد برخورداری اهل سنت از حقوق حقه شهروندی است که همچون سایه باید دنبال آن بدوند و هرگز هم تا این نظام باقیست به آن دست نخواهند یافت.

۳ بهمن ۱۳۹۲

نباید انتظار داشت؟


ازآقای روحانی انتظار بهترشدن اوضاع اهل سنت ایران یک امر بی معنی است ونباید هم چنین انتظاری از او داشت چرا که او و امثال او بازی گرانی بیش نیستند همه آنها بر زبان چیزی می رانند که در دل ندارند و خوب بلدند که چگونه در وقت انتخابات کذایی مردم را فریب دهند و آنان را به پای صندوق های ر‌أی بکشانند و این هنرچندین ساله آنان است و مردم و به خصوص اهل سنت از این هنردروغگویی و ریا کاری آنها تجربه کافی ... بدست آورده اند ولی بازهم متأسفانه فریب وعده های دروغین این قشر ازخدا بی خبر را می خورند و به سراب ها دل می بندند و به انتظار می نشینند. 
چندین سال است که همه ما شاهد جور و جفاها بوده ایم و این حقیقت راهم دریافته ایم که اصلاح طلب وغیراصلاح طلب نام هایی بیش نیستند و در واقع همگی سر در یک آخور دارند و در دایره ای که از آن بنام ولایت فقیه یاد می شود با چشمانی بسته درحال چرخش اند و ادامه حیاتشان را در تبعیض ها وفتنه انگیزی ها و حق کشی ها جستجو می کنند و تا به حال هرکس که بر سر قدرت آمده است برای اینکه نشان دهد که همچون اسلافش به ولایت فقیه اعتقاد کامل دارد به تبعیض ها و آدم کشی ها کما فی السابق ادامه داده است و باید هم اینگونه باشد چراکه سیاست کلی نظام ولایت فقیه نسبت به اهل سنت برحق کشی ها بناشده است که ریشه دراعتقاد انحرافی رافضی ها دارد پس از چنین نظامی چگونه می توان انتظار داشت تا اوضاع اهل سنت بهبود یابد وشهروندان سنی به حق و حقوق از دست رفته خود دست یابند.

۲۳ شهریور ۱۳۹۲

نابودی اهل سنت با مواد مخدر!

تا به کی وتا چه وقت مردم شاهد قتل ها و اعدام ها و نابودی عزیزان خود خواهند بود؟ آن هم بدست کسانی که دم ازاسلام ناب و پیروی از اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم‌، می زنند و بنام اسلام و مکتب تشیع جنایت و خیانت می کنند و در هر جا بدنبال فساد و جنایتی اند و در طول دوران حکومت خونبارشان هر جا که جنایتی اتفاق افتاده است دست رژیم ولایت فقیه در کار بوده و سرنخ آن به قم و بیت به اصطلاح رهبری برگشته است.
اینکه در سوریه و عراق چه می گذرد برهمگان واضح و روشن است همه آگاهان میدانند که رژیم بعثی سوریه با حمایت تمام و کمال رژیم ولایت فقیه و شیعیان فریب خورده عراق و گروهک دست نشانده و جیره خوار رژیم جور و فساد ولایت فقیه بنام حزب ا..، تا به حال بر سر قدرت مانده و به آدم کشی های خود ادامه میدهد، صدای غرش تانکها و هواپیماها و موشکهای رژیم بشاراسد بگوش همه ی کسانی که گوش شنوا دارند، همه روزه می رسد و جنازه های انباشته شده و آوارگی زنان و کودکان بی گناه وبی دفاع سوریه را مردم مشاهده می کنند اما خطرناک تر از این جنایت آشکار، حرکت خزنده و سازمان یافته ایست که رژیم ولایت فقیه برای نابودی اهل سنت درهرجا وبه خصوص در ایران راه انداخته است و آن آلوده ساختن جوانان اهل سنت به مواد مخدراست روند آلوده سازی جوانان اهل سنت مدت هاست که جریان دارد اما در این اواخر سازمان یافته تر و شدت بیشتری گرفته است.
سردمداران غرق در فساد رژیم ولایت فقیه وقتی که متوجه شدند که سلطه برجهان اسلام از راه منطق و لشکرکشی ناممکن است به آلوده ساختن جوانان جهان تسنن رو آورده اند و از این طریق به صورت خزنده در صدد تحقق یافتن اهداف شوم خود که همانا سلطه برجهان اسلا م است، برآمده اند.
تابه حال بسیاری ازجوانان ما آلوده به این ماده مرگبار و خانمان سوز گشته اند و خانواده و حتی جان عزیز خود را از دست داده اند و متأسفانه تا کنون اقدامی جدی برای جلوگیری از این ترفند خطرناک صورت نگرفته است جا دارد مسلمانان آگاه و رهبران دلسوز جامعه متوجه این فتنه سازمان یافته و خطرناک باشند و جوانان را آگاه سازند و اقدامی جدی دراین باره انجام دهند.

خون های ریخته شده


آیا خون های کودکان معصوم و بیگناهان و افراد بی دفاع و مظلوم که به دست ستمگران بی دین و جنایتکاران حرفه ای بر زمین ریخته می شود وجدان مردمان خفته رابیدار میکند؟
مسلمانان برمه بدست بودایی های متعصب قتل عام و آواره می شوند و کودکان و زنان مسلمان در سوریه و عراق بدست رافضی های خون آشام تکه تکه و مورد هجوم وحشیانه قرار می گیرند و یهودی ها در فلسطین خانه و کاشانه فلسطینی ها را بر سر کودکان معصوم فلسطینی فرومی ریزند.
این سه مثلث شوم که درشرک و جزم اندیشی وجه مشترک دارند با ریختن خون کودکان و زنان مسلمان با استفاده از بی تفاوتی و بی توجهی جهانیان به ویژه مسلمانان، در پی گسترش سلطه خود برآمده اند و به جور و جنایات خویش ادامه میدهند.
بی خبری و بی توجهی مسلمانان، جنایتکاران به ویژه روافض را جری تر ساخته و به آنها میدان داده تا در ظاهر دم از وحدت ولی درعمل در نواحی تحت سلطه خود یعنی ایران، سوریه وعراق به قتل عام مسلمانان حق خواه روآورند، هرچند عملکرد چندین ساله این جنایتکاران خود گواهیست بر بی دینی و بی ایمانی و جنایت پیشگی این قشراز خدابی خبر ولی هنوزهم کسانی هستند که فریب ظاهرسازی ها راخورده و باوری به بی ایمانی این جنایتکاران تاریخ ندارند، شاید روزی فرا رسد که این خون های به ناحق ریخته شده درسوریه وعراق وایران بدست این جنایت پیشگان، وجدان های خفته خفتگان رابیدارسازد وهمه را علیه بیداد ستمگران متحد و منسجم گرداند..به امید آن روز

اتحاد وانسجام یگانه راه نجات ازیوغ ولایت فقیه

چرا همه روزه عرصه زندگی بر ما تنگ و تنگتر میگردد، چرا جوانان ما
و رهبران دینی ما بدار آویخته می شوند و حتی به خانواده ها و دوستان
آنان با شفافیت علت دار آویختن آنان بازگو نمی شود بلکه هر کدام با یک جرم ساختگی و بی پایه بدار آویخته می شوند تا به زعم حکومتگران پایه های حکومت جور و فساد ولایت فقیه مستحکم تر گردد، چرا از بدو حکومت ولایت فقیه تا به حال درانتخابات های نمایشی ما را فریب داده اند و ازملت ما استفاده ابزاری شده و با ترفند های مختلف ما را بپای صندوق های رأی کشانده اند تا سیاهی لشکر باشیم و بس! و بسیاری از ما بدون آنکه به خواهیم یا خبرداشته باشیم با بوغ و کرنا در خدمت اهداف شوم رژیم قرار گرفته ایم، چرا با گذشت بیش از سه دهه حکومت جور و فساد و چشم دید این همه ستمی که از ناحیه حکومتگران بر ما رفته است بازهم فریب وعده های دروغین رژیم را می خوریم و دل به این ستمگران می بندیم و فکرمی کنیم با سرکارآمدن فلان اصلاح طلب وضع ما بهترخواهد شد و نفسی خواهیم کشید، چراغافل از حق و حقوق خود هستیم و به این باور نرسیده ایم که با جابه جایی مهره های نظام تبعیض ها و ستم های اعمال شده در حق ما جبران نخواهد شد که هیچ بلکه از آنها کاسته هم نخواهد شد و تنها شیوه جور و تبعیض و قلع و قمع ممکن است تغییر یابد و بس ؟
این نظام دراساس هیچ نوع حق وحقوقی برای اهل سنت قایل نیست پس دل بستن به اینکه با تعویض مهره های نظام وضع اسف بار کنونی ما تغییر خواهد یافت و ما به عنوان یک ملت به حق و حقوق خود دست خواهیم یافت، خیال و سرابی بیش نیست.
بیاییم به خود آییم ودنبال راه چاره برای نجات خویش و نسلهای آینده خود باشیم، به نظرمن یگانه راه نجات ازاین ستمگران:
اتحاد وانسجام ملت و فرار نکردن از زیر بارمسئولیت و آگاهانه قربانی دادن است و یقینا اگر ما مسئولیت پذیرباشیم و با آگاهی از ترفند های دشمن اهداف خود را دنبال کنیم پیروزی از آن ماست چرا که حق پیروز است و باطل رفتنی است.

۱۹ تیر ۱۳۹۲

پیام تبریک به مناسبت ماه مبارک رمضان

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به همه مسلمانان تبریک و تهنیت می گویم امیدوارم با تمسک به قرآن و سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم شاهد بیداری روز افزون امت اسلامی، خصوصا ایرانیان عزیز بوده. تا به یاری خداوند  هرچه سریعترشاهد رفع ظلم و تبعيض باشیم.

۱۵ دی ۱۳۹۱

جنون خود شیفتگی و حمایت جنایت کاران از جانیان

حاکمان مستبد و خودخواهی که حریصانه بر اریکه قدرت لمیده اند و به آرای مردم اهمیتی نمی دهند، به جنون خودشیفتگی گرفتارند و اینان نه تنها تحت هیچ شرایطی حاضر به کناره گیری از قدرت نیستند بلکه برای جلوگیری از سقوط به قتل عام مردم بی گناه هم می پردازند همانگونه که ما امروزه در سوریه شاهد آن هستیم و با وجود این همه جنایت و خیانت آشکار که با پشتیبانی رژیم جنایت پیشه ولایت فقیه صورت می گیرد، این خائنان با کمال وقاحت خویشتن را محبوب و خیرخواه ملت می پندارند. سرانجام این قبیل انسانهاهم واضح و روشن است و این ملت داغدیده و رنج کشیده است که در نهایت پیروز میدان می گردد و خودکامگان را به خاک مذلت می نشاند.

رهبر خودکامه رژیم ولایت فقیه نیز یکی از این قبیل حاکمان مستبد و خودخواهی است که به مرض جنون خودشیفتگی و خودمحوری گرفتار است، او علاوه بر این مرض، مقام خدایی و الوهیت هم برای خویش قایل است و با این تصور که قیم مردم و نماینده امام زمان است بر این باور است که به جای همه انسان ها می تواند و باید هم او تصمیم بگیرد و لازم است که همه خواسته هایش بدون چون و چرا اجرا گردد و از این رو تاب و تحمل هیچ نوع نظر مخالفی را ندارد و هر حرکت و صدایی را علیه خود می پندارد و هر صدای مخالفی را به سرسپردگی به بیگانگان متهم می نماید.

از طرفی هم کاسه لیسان و چماقدارانش که به دروغگویی و مردم فریبی عادت کرده اند و همواره از کاسه لیسی و قتل و غارت به نان و نامی رسیده اند، از رهبر به عنوان فرشته نجات یاد می کنند و مردمان بی نوا و ساده اندیش را با انواع و اقسام ترفندهای شیطانی و روایات خود ساخته و سراپا جعلی و نسبت داده شده به ائمه، وادار به پرستیدن و دست بوسی و توصیف و تمجید شخصیت او می نمایند.

این بتی که ولایت سالاران برای توجیه انحصار قدرت و برآورده شدن خواسته های شیطانیشان از خامنه ای ساخته اند، هزینه سنگین جانی و مالی برای ملت ایران در پی داشته و بی نوایان که خودکامگان خودشان را حامی آنان پنداشته اند، تاوان آن را پرداخته اند، اما مسلما در طول تاریخ بتها پس از مدتی به خاک افتاده اند و یقینا این بت نیز با دستان پر توان ملت مبارز ایران به خاک خواهد افتاد.

۴ آبان ۱۳۹۱

پیام تبریک به مناسبت عید سعید قربان

عید سعید قربان را به عموم مسلمانان جهان به ویژه ملت ستمدیده و به پا خاسته ایران تبریک وتهنیت می گویم.

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آتش افروزی دشمنان اسلام

 اسلام دین عقیده و احترام است و به همه مقدسات احترامی خاص قایل است و به کسی هم اجازه نمی دهد که به مقدسات کسی بنام آزادی بیان اهانت ورزد، دین اسلام دین عزت، شرف، شهامت و جهاد است دین ذلت و خواری نیست  که هر از چندگاهی هرکس و ناکسی با بهانه های مختلف عقاید و مقدسات پاک مسلمانان را به چالش بکشد و به آنها بی احترامی کند و توقع داشته باشد که آب از آب تکان نخورد و اهانتگران همچنان بتازند و اهانت ورزند.
آتشی که یک شهروند آمریکایی برافروخت و به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اهانت ورزید دود آن به چشم کارگزاران و عوامل آمریکا رفت و خواهد رفت هنوز این بی خردان درنیافته اند که هیچ مسلمانی اهانت به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را تحمل نمی کند و این  نوع اهانت ها که هر از چند گاهی به طور سازمان یافته صورت می گیرد هر چند باعث نا آرامی در کشورهای اسلامی و برانگیخته شدن احساسات مسلمانان میگردد اما در نهایت این شهروندان آمریکایی خواهند بود که قربانی این اهانت ها مي گردند (همانطور شدند و هر شهروند آمریکایی احساس نا امنی می نماید) وهمیشه با دلهره و ترس زندگی  مي نمایند.
 و اگر کسی به این امید اهانت می ورزد که مسلمانان را به مرور زمان بی هویت و بی تفاوت نسبت به مقدسات آنان سازد یقینا این آرزو را بگور خواهد برد  چراکه محبت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در رگ و خون هر مسلمانی عجین شده است و این محبت با این ترفند ها زدوده نخواهد شد.
jebheahlesunnat@yahoo.com
جبهه همبستگي ملي اهلسنت ايران

۱۶ بهمن ۱۳۹۰

اهل سنت ایران قربانیان خاموش


اهل سنت ایران قربانیان خاموش

در هفته نام نهاد وحدت جلسات و سخنرانی ها و گزارشها از اوضاع اهل سنت ایران به شیوه ای ارائه میگردد که گویا اهل سنت کوچکترین مشکلی با رژیم ولایت فقیه ندارند و از آزادی عقیده و بیان و برابری حقوق و عدم تبعیض برخوردارند، غافل از آنکه ملت ایران و به ویژه اهلسنت گرفتار رژیم مستبد، دغلکار، خیانت پیشه و جنایتکاری گردیده اند که در ظلم و فساد و جنایت و خودکامگی از هر رژیمی مستبدتر و جنایتکارتراست، سردمداران این نظام صفوی گرا در دروغگویی و نفاق پیشگی به مراتب از سلفشان "ابن ابی" دروغگوتر و منافق تر و در تظاهر به دینداری ماهرتر هستند و در ایجاد اختلاف و شقاق و فتنه و فساد میان مسلمانان از"ابن سبا" هم خطرناکترند.
همانگونه که سرخ کلاهان صفوی چشم و گوش بسته مطیع محض اراده مرشد خونخوارخود بودند و شمشیر کج آنان هوا و هوسهای مرشد بی دین را که صبغه ی دینی به خود گرفته بود برآورده می ساخت، رهبر خودکامه این رژیم نیز به پیروی از صفویها، بنام مذهب و دین دست به هر جنایت و خیانتی میزند و با وجود آن مصرانه از مردم میخواهد که در برابر اجحاف ها و انحصار طلبی ها و خواسته های بیحد و حصر او دم برنیاورند و با هرگونه فشار و اختناق و جور و جنایت کنار آیند و بسوزند و بسازند و بدون چون و چرا مجری آمال مرشد سرخ کلاهان بنام "ولی فقیه" باشند، در این رژیم آزادی بیان و عقیده تحقق نیافتنی است و ما عملا نیز شاهد آن هستیم که هیچکس اجازه اندیشیدن و فکر کردن و انتخاب ندارد؛ چون ولی فقیه برای همه ی مردم فکر میکند و می اندیشد و انتخاب می نماید.
اهل سنت ایران قربانی چنین نظامی شده اند، نظامی که اصولا به اسلام و مکتب پیامبرصلی الله علیه و سلم اعتقادی ندارد و ماهیت آن یک ماهیت اسلامی نیست بلکه تنها اسم اسلام را با خود یدک می کشد و گرنه در عمل و اعتقاد ماهیت آن، ماهیت رفض و الحاد و کفر است، حکومتگران این رژیم سفاک اعتقادا سبائی و عملا صفوی گراهستند و از اسلام و اخلاق اسلامی و انسانیت بویی نبرده اند، این بی باوران به مکتب اسلام در طول دوران حکومت خونبارشان با انواع و اقسام ترفند ها سعی در نابودی اهل سنت نموده اند و کسانی هم که سعی در حفظ دین خود کرده و حاضر نشده اند در برابر ولایت سالاران تمامیت خواه کرنش کنند و حلقه زنگ زده غلامی ولی خودکامه فقیه را حلق آویز گوش خویش سازند، با برچسب های مختلف و از پیش تعیین شده از قبیل: وهابی، اشرار، وابسته به این و آن و غیره، اعدام و یا ترور و یا زندانی و شکنجه گردیده و مي گردند. این حکومتگران بی باورهمچون ابرهه به جنگ با خانه خدا برآمده و مساجد و حوزه های علمیه اهل سنت را ویران کرده اند، ده ها جلد قرآن کریم و کتب حدیث را زیر تن ها خاک و خاشاک دفن نموده اند و با وجود آن دم از وحدت و تساوی حقوق شهروندی شیعه و سنی میزنند!
وحدت ادعا شده از جانب رژیم ولایت فقیه تنها یک ادعای توخالی و واهی و سرابی است برای فریب اقوام و ملتها و مردمان بی خبر از همه چیز، این وحدتی که بر طبل آن به مدت یک هفته کوبیده می شود هرگز در واقع و در میدان عمل به اجرا در نیامده است و سفاکان ولایت فقیه بنام دین و مذهب و وحدت دست به خشونت و عزل و نصب امام جمعه های اهل سنت و حذف حق خواهان و حق گویان زده و میزنند و اهل سنت همواره از تبعیض و حق کشی و پایمال شدن حقوق حقه ی خود رنج برده و قربانی نقض حقوق بشربوده اند، جوانان ما را به جرم سنی بودن و سنی زیستن و حق خواهی شکنجه میکنند و بدار می آویزند و سپس با تهدید و تطمیع ازعلمای اهل سنت می خواهند که همگام با سردمداران رژیم مردمان بپاخاسته و حق خواه را اشرار، وهابی و..، بخوانند و ریختن خون آنان را حق مسلم نظام ولایت فقیه بدانند؟! 
این همان وحدت شیعه و سنی از نوع منطق ولایت فقیه است یعنی اعدام، ترور، شکنجه و عذاب، غصب اراضی، تخریب مساجد و مدارس و اهانت به الگوهای دینی و مقدسات اهل سنت. سردمداران این رژیم که با داعیه وحدت وحشت ببار آورده اند با شیادی می خواهند چهره ی زیبایی از خود نشان دهند و توده ها را خام کنند و بنام وحدت جنایات خود را بپوشانند بنابر این، هفته وحدت سرپوشی است بر حق کشی ها، تبعیض ها، دشنامها، تحقیرها و جنایات بی شماری که جورپیشگان رژیم در حق اهل سنت انجام داده و میدهند ولی انسانهای کوردل و بی خبر از هر دو جهان این همه ظلم و ستم اعمال شده در حق اهل سنت را نمی بینند و به خاطر منافع زودگذر دنیوی چشمان خودشان را بر روی همه ی این جنایات می بندند و در جلساتی که بی محتوا و دروغین است شرکت می ورزند و بر اجحاف ها و تبعیض ها واستهزاها و اهانتهای سفاکان نظام مستبد ولایت فقیه در حق اهل سنت صحه می گذارند و مهر تأیید میزنند.
هفته وحدت که طبلی بیش نیست ممکن است برای کسانی که نخستین بار پای سخنان فریبنده و چرب زبانی های این منافقها می نشینند و عملکرد آنهارا ندیده اند امیدبخش باشد اما برای اهل سنت داخل کشور و به خصوص کسانی که سرشان را در برف غفلت فرو نبرده اند و چشم بصیرت دارند و همه روزه شاهد جور و جنایت و تبعیض می باشند، سخنان چاپلوسانه و مزورانه پیروان ابن سبا، ارزشی ندارد و این لقلقه های زبان خریداری ندارد.